از طریق تلگرام با ما تماس بگیرید. ithenticateone@

بایگانی ماهانه:جولای 2017

سرقت ادبی مقاله را قبل از سردبیر مجله چک کنید

سرقت ادبی مقاله متاسفانه امروزه در اکثر مقالات دیده می شود بخصوص مقالات دانشجویان ایرانی دارای سرقت ادبی می باشد. یکی از دلایل ریجکت شدن مقالات دانشجویان ایرانی همین موضوع سرقت ادبی مقاله است. چون دانشجویان ایرانی به زبان انگلیسی مسلط نیستند کم و بیش از مقالات دیگران در بخش مقدمه استفاده می کنند و مقاله را […]

بیشتر بخوانید...

بررسی سرقت ادبی مقاله ، سرقت ادبی مقاله، بررسی سرقت ادبی مقاله

بررسی سرقت ادبی مقاله برای جلوگیری از پلاجیاریزم یا سرقت ادبی است که امروزه مورد توجه بسیاری از ناشران بزرگ دنیا قرار گرفته است. امرزوه سردبیران ژورنالهای مختلف اولین کاری که بعد از مرتبط بودن مقاله شما با ژورنالهایشان انجام می دهند همین بررسی سرقت ادبی مقاله است، در صورت سرقت ادبی داشتن مقاله شما […]

بیشتر بخوانید...